Stowarzyszenie Dobroczynności Gemiles Chesed w Jędrzejowie, którego prezesem był bankier Boruch Mendel, zostało zarejestrowane 14 marca 1927 roku. Zajmowało się udzielaniem kupcom i przedsiębiorcom bezprocentowych pożyczek[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Urbański K., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003, s. 39.