W okresie międzywojennym w Jędrzejowie działało aktywnie Stowarzyszenie Rzemieślników Żydowskich, którego prezesem był Chila Alter Tappioł[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Urbański K., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003, s. 75.