Spośród przedsiębiorców żydowskich w 1881 r. można wymienić:

  • Josef Chmielnicki  – olejarnia (zatrudniał 3 osoby),
  • Zelik Siercarz – piwowarnia (zatrudniał 3 osoby),
  • Izrael Hersztajn – cegielnia (zatrudniał 2 osoby)[1.1].

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Wiech S, Osadnictwo Żydów w Jędrzejowie do 1914 roku. Cz. II, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, nr 1, ss. 3-13.