Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1765 516 387 75,0
1777 306 255 83,3
1793 481 343 71,5
1808 474 325 68,6
1827 574 324 56,4
1880 1857 1410 75,9
1921 1222 757 61,9
1931 2167 858 39,6
1940 ok. 2500 1732 69,3
2012 1732    

Źródła:

  • Cykl Gminy polskie – Gmina Jedwabne – historia [online] http://www.odyssei.com/pl/travel-article/4638.html [dostęp: 31.03.2014]. Dane za lata 1765, 1777, 1793, 1880, 1931.
  • Orłowicz M., Przewodnik po województwie białostockim, Warszawa 1937, s. 68.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 37. Dane za lata 1808, 1827, 1921.

 

Drukuj