Miał istnieć obok jednej z dwóch drewnianych synagog, przy ul. Szerokiej.

Został zlikwidowany przez Niemców.[1.1] 

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] Tomasz Wiśniewski, Bożnice Białostocczyzny, Wydawnictwo Dawid, Białystok 1992, s. 155.