• Baranowski Z., Łukasiewicz J., Nazarewicz B. (red.), Janów Lubelski 1640-2000, Janów Lubelski 2000.
  • Dąbrowski R., Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Kielce 2007.
  • Glinka T., Walenciak A., Walenciak P., Małopolska północno-wschodnia. Przewodnik, Warszawa 2000.
  • Janow III [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. I, New York 2001, s. 560-561.
  • Janow Lubelski [hasło] w: Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, t. VII, Yad Vashem, Jerozolima 1999, s. 262-264.
  • Koprukowniak A. (red.), Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918, Lublin 2000.

 

Drukuj