Pomiędzy ul Grodzieńską, a Starodworną w Knyszynie stała synagoga Orach Chaim (Droga Życia). Wcześniej istniała w mieście, przy ul. Tykockiej, zbudowana w XVIII w. drewniana synagoga. Spłonęła ona jednak w pożarze miasta w 1915 r. - podczas odwrotu wojsk rosyjskich.

Synagoga Orach Chaim zostałą zbudowana prawdopodobnie w latach 20. XX w. Wiadomo, że w latach 1989-1900 powstał projekt nowej synagogi w Knyszynie. Zakładał on, że budowla będzie miała dwuspadowy dach, duże okna i fasadę zdobioną pilastrami. Na szczytach i narożnikach znajdować się miały gwiazdy Dawida, a na ścianie frontowej tablice Dekalogu. Wejście znajdowało się od zachodniej strony. Przechodziło się przez przedsionek, w którym w lewym i prawym kącie znajdowały się schody prowadzące na piętro do babińca. Po środku głównej Sali modlitw stać miała bima otoczona czterema filarami. Istnieje prawdopodobieństwo, że projektu tego w pełni nie zrealizowano[1.1].

Zbudowana synagoga była bardziej w modernistycznym, przemysłowym stylu. Murowany z cegły wypalanej na żółto budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta i przykryto czterospadowym dachem. Wewnątrz, we wschodniej części, znajdowała się główna sala modlitewna, która składała się z dziewięciu pól oraz czterech słupów na środku. Wyznaczały one miejsce na bimę i podtrzymywały strop. Salę oświetlały duże okna. Do bóżnicy wchodziło się przez przedsionek, wejściem od strony ul. Grodzieńskiej. Część zachodnia synagogi miała dwie kondygnacje. Nad przedsionkiem znajdował się babiniec.

Podczas II wojny światowej po wkroczeniu wojsk radzieckich do Knyszyna synagoga została częściowo zdewastowana i przeznaczona na magazyn pasz. Wówczas została gruntownie przebudowana, usunięto wszystkie detale architektoniczne oraz zmieniono dach na czterospadowy. W latach 1982-1986 została ostatecznie rozebrana[1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Sadowska-Dubicka E., Cmentarz żydowski w Knyszynie, 2014, s. 7 [online] http://www.knyszyn.pl/asp/pliki/download/folder_-_kirkut_w_knyszynie.pdf.
  • [1.2] http://bialystok.jewish.org.pl/page14.html#KNYSZYN [dostęp: 28.02.2020].