Cmentarz żydowski w Korycinie zlokalizowany jest na południe od miejscowości, około dwustu metrów na lewo od drogi wiodącej do Knyszyna. Granice obszaru grzebalnego są częściowo czytelne dzięki zachowanym fragmentom ziemnego obwałowania. Teren nekropolii porasta las. Jak podaje Tomasz Wiśniewski w swej książce Jewish Białystok and surroundings in Eastern Poland, podczas drugiej wojny światowej płyty nagrobne oraz kamienie z ogrodzenia na polecenie Niemców wykorzystano do prac drogowych. Do dziś na cmentarzu przetrwało kilkanaście pomników, w większości zniszczonych. Są to macewy wykonane z prostych kamieni granitowych, z inskrypcjami wyrytymi w języku hebrajskim.

Drukuj