Rok Liczebność mieszkańców  Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1870 2132 26 1,22
1880 2461 113 4,6
1890 2839 327 11,52
1900 3276 567 17,31
1910 4353 961 22,08
1914 5521 1558 28,22
1921 6287 1725 27,44

Źródło: JewishGen KehilaLinks Krosno [dostęp: 25.05.2015].

Drukuj