„Janina", Naftowa Spółka z o. o., powstała w Krośnie w 1922 roku. Zakład mieścił się jednak w Potoku. Właścicielami byli: Witold Łoziński, Karol Klier, dr Michał Berkowicz, Tadeusz Epstein, dr Edward Sternbach, dr Jakub Goldhammer, Szczepan hr. Tarnowski, dr Leon Kupferberg. Funkcję dyrektorów pełnili Jan Czerny i Wilhelm Margulies. Kapitał zakładowy wynosił 150 tys. zł. Spółka posiadała kopalnię ropy naftowej „Janina” oraz kopalnię gazu ziemnego, o łącznej powierzchni 3 ha. Produkcja roczna wynosiła ok. 100 t surowca. W 1938 r. znajdowała się w stanie likwidacji.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1109.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Drukuj