Archiwum Główne Akt Dawnych – dokumenty kancelaryjne izraelickiej gminy wyznaniowej w Krośnie z lat 1932–1940.

 

Drukuj