Rok Ogółem Katolicy Żydzi Prawosławni
1827 r. - - 590 (54,0%) -
1865 r. 1383 504 879 -
1867 r. - - 650 (54,4%) -
1904 r. 2206 839 1301 66
1921 r. - - 281 (38,8%) -

Dane demograficzne wraz z danymi o strukturze etnicznej. Ludność Krzeszowa była zróżnicowana pod względem narodowościowo-religijnym. Mieszkali tu Polacy wyznania rzymsko-katolickiego, Rosjanie przynależni do kościoła prawosławnego. W Krzeszowie ludność prawosławna stanowiła ok. 30% ludności. Sporą grupę stanowili Żydzi.

Liczba ludności Krzeszowa w latach 1822-1890.

1822 r. 1856r. 1865 r. 1869 r. 1882 r. 1887 r. 1890 r.
1160 1180 1383 1500 1496 1596 1669
Drukuj