W XIV w. wieś, wzmiankowana 1399; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Pol.); od poł. XIX w. ważny węzeł kolejowy (od 1846 połączenie ze Skierniewicami i Piotrkowem Trybunalskim, od 1866 — z Łodzią, od 1885 — z Tomaszowem Mazowieckim) i osiedle kolejarskie. Podczas okupacji niemieckiej, 1941–42 getto (ok. 2 tys. osób wywiezionych do obozu zagłady w Treblince); od 1940 ośrodek konspiracji ZWZ-AK (dywersja, sabotaż) i NSZ; 1945–48 rejon działalności WiN; prawa miejskie od 1949. Ośrodek usługowy związany z dużym węzłem kol. (Warszawa–Katowice, Łódź–Tomaszów Mazowiecki); magazyn towarów firmy Elektrolux Poland Husqvarna, jedyny w kraju oddział niedoręczonych przesyłek pocztowych; punkt przeładunkowy produktów naftowych (koniec rurociągu dystrybucyjnego z rafinerii płockiej); przemysł: dziewiarski, odzież., drzewny (meble) i spożywczy; ponadto duża odlewnia żeliwa, zakłady: budowy maszyn, wyrobów pasmanteryjnych. Miasto, podzielone terenami kol. na część wsch. i zach., składa się z dawnych domków kolejarskich i chłopsko-robotniczych, zastępowanych przez bloki mieszkalne i nowe domy jednorodzinne; brak wyraźnego centrum. Nad Mrogą ośrodek wypoczynkowy Rochna.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj