Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1787   *Żydzi byli właścicielami 13 domów[1.1]  
1827 917 300 32,7%
1857 1045 400 39,3%
1897 1073 467 43,5%
1921 974 297 30,7%
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/poland/klwow.html