W 1884 r., dzięki wsparciu kiejdańskich Żydów z Nowego Jorku, w mieście została utworzona Talmud Tora „Ohel Mosze”, nazwana na cześć Mosesa Montefiorego. W roku szkolnym 1889/90 uczyło się w niej 115 chłopców; w 1891 – 74; w 1893 – 70; w 1895 – 38; w 1903 – 46. Według ustaleń historyków budynek szkoły znajdował się w pobliżu synagog na Starym Rynku. Nauczycielami byli: J. Geisler (1889), I. Ptaszkin (1890–1895), Sz. Lewin (1903).

Drukuj