Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1817 5210 42 0,8
1831 6621 109 1,6
1843 7528 141 1,8
1861 10 082 179 1,7
1885 16 566 347 2,1
1895 18 607 369 1,9
1905 22 856 336 1,5
1925 33 189 290 0,8
1933 33 735 197 0,6
1939 39 997 85 0,2

Źródła:

Dane za lata 1817–1831: Piotrowski K., Gospodarcza stagnacja miasta (18071850), [w:] Dzieje Kołobrzegu (XXX wiek), red. H. Lesiński, Poznań 1965, ss. 42, 109.

Dane za lata 1843–1861:K. Piotrowski, Kołobrzeg w dobie rozwoju stosunków kapitalistycznych (1850-1918), [w:] Dzieje Kołobrzegu (XXX wiek), red. H. Lesiński, Poznań 1965, ss. 141, 179.

Dane za lata 1885–1905: Rademacher M., Stadtkreis (poln. Kolobrzeg) und Landkreis Kolberg-Körlin, [w:] Deutsche Verwaltungsgeschichte von der Reichseinigung 1871 bis zur Wiedervereinigung 1990, [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/kolberg.html [dostęp: 21.12.2013].

Dane za lata 1825–1939:  Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t. 2, München 2008, s. 2259.

 

 

Drukuj