Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1674 1300 ok. 50 3,8
1784 3000 1200 40
1794 2768 1411 50,9
1800 3536 1308 36,9
1816 4005 1300 32,4
1820 4713 2578 54,6
1837 6156 3476 56,4
1840 6269 3577 57
1849 5682 3189 56,1
1862 6000 2500 41,6
1871 6030 2449 40,6
1895 5757 1237 21,4
1905 5868 804 13,7
1910 6400 739 11,5
1921 6390 262 4,1
1925 6681 128 1,9
1929 6811 158 2,3
1933 7402  210 2,8
1939 7760 210 2,7
1945 5704 8 0,14
1946 8246 - -

Nota bibliograficzna:

  • Kępińscy Żydzi, red. M. Łapa, Kępno 2008.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX, Warszawa 1930, s. 164. 
Drukuj