Druga edycja projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe dobiega końca. W jej ramach we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zrealizowaliśmy program opisu i oznakowania cmentarzy żydowskich w całej Polsce. Ostatnia ceremonia miała miejsce 27 marca w Kcyni.

W środę 27 marca 2024 r., o godzinie 12.00, odbyła się uroczysta ceremonia prezentacji nowego oznakowania cmentarza żydowskiego przy ul. Poznańskiej w Kcyni. Podczas uroczystości zaprezentowano umieszczoną na terenie cmentarza tablicę informacyjną z kodem QR, odsyłającym do szerszej charakterystyki nekropolii, udostępnionej na portalu zabytek.pl. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta Kcyni, Dźwiękowe Archiwum Kcyni, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Ceremonię poprowadziła Justyna Makarewicz z Urzędu Miejskiego w Kcyni, a w imieniu gospodarzy przemówił p.o. burmistrza Rafał Heftowicz. W uroczystości udział wzięli także m.in.: Abraham Hayman z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, dr Beata Pragert z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Sławomir Łaniecki – pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Dziedzictwa Historycznego oraz Janusz Flemming – kierownik Delegatury WUOZ. Swoje reprezentacje delegowały również Muzeum POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. W uroczystości uczestniczyli także dyrektorzy i uczniowie szkół, w których odbyły się warsztaty edukacyjne, przedstawiciele duchowieństwa, radni, a także mieszkańcy.

Ceremonia z 27 marca nie była jedynym wydarzeniem poświęconym pamięci o społeczności żydowskiej z Kcyni. Ważnym elementem projektu są warsztaty w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego upamiętnieniu cmentarza. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni poznali podczas nich inny wymiar historii swojego regionu i jego przedwojennych mieszkańców, m.in. wcielając się w postacie gry „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”. Gra zawiera repliki judaików oraz archiwalnych zdjęć kolekcji Muzeum POLIN.

Uroczystość prezentacji tablicy oraz program edukacyjny realizowane są w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, finansowego z grantu udzielonego Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Projekt objął realizację działań edukacyjnych wokół cmentarzy żydowskich w każdym z 16 województw Polski.

Oznaczanie cmentarzy żydowskich będzie kontynuowane w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej:

Drukuj