Od 1888 r. w Kętrzynie działało bractwo Chewra Kadisza (niem. Chewra Kadischa). W 1932 r. na jego czele stał Alfred Lewin, a siedziba mieściła się przy Neuer Markt. Bractwo organizowało pogrzeby, zajmowało się też opieką nad przejezdnymi Żydami. Liczyło 32 członków.

Źrodło

  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 21.
Drukuj