Pierwszych nauk religijnych dla dzieci udzielał rzezak Moses Benjamin Gottholf. W 1825 r. Michael Aschermann (Aschormann) założył szkołę wyznaniową, która prowadził do 1830 r. Kolejnymi nauczycielami byli Salomon Moritz (1831-1832), Wahlberg (1833-1835), Gottschalk Rosenberg (po 1836 r.)[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Spuścizna Waltera Luckenbacha w zbiorach Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie; Wyczółkowski M., Kętrzyn. Historia i rozwój przestrzenny, [w:] Atlas Historyczny Miast Polskich, vol. III, Mazury, z. 2, Kętrzyn, red. A. Czachorowski, Toruń-Kętrzyn, [w druku], s. 231.