W 1822 r. na terenie miasta istniała drewniana bóżnica. Wzmianki o jej wyposażeniu pochodzą z 1864 roku. Wtedy to składało się na nie: dwa lichtarze mosiężne, dwa rodały, cztery obrusy na stół oraz dwie książki do modlitwy Rozena. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, na rynku wybudowano bóżnicę murowaną z białego kamienia, której powierzchnia w przybliżeniu wynosiła 15 m na 15 m. Jej dach był kryty gontem. Podczas II wojny światowej została spalona, a na jej miejscu obecnie stoi dom towarowy[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Sołtysiak M., Żydzi kazanowscy, [w:] Kazanów nad Iłżanką, red. M. Sołtysiak, Radom 2004, s. 62.