• Bata Artur,  Lawra Hanna, Koprzywnica miasto i gmina, Krosno 2006.
  • Caban Wiesław, Społeczeństwo Kielecczyzny 1832–1864 – Studia nad strukturą i aktywnością                gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Żydów, Kielce 1993.
  • Księga Adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa,   Warszawa 1930.
  • Jadwiga Muszyńska, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce 1998.
  • Pawlina-Maducka Marta, Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918-1939), Kielce 1993.
  • Bohdan Wasiutyński, Ludność Żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX studium statystyczne, Warszawa 1930.
Drukuj