W październiku 1873 r. z inicjatywy rabina Jakoba Cohna utworzono w Katowicach stowarzyszenie edukacyjne Talmud Tora, którego celem było podnoszenie poziomu edukacji w zakresie żydowskiej historii, literatury oraz praktyk religijnych. Stowarzyszenie organizowało wykłady i spotkania, podczas których czytano Torę z komentarzami Rasziego i fragmenty z Miszny[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Schmitz R. P., Ha-Kehila ha-jehudit be-Katowic, [w:] Katowic. Perihata ve-szekijata szel ha-kehila ha-jehudit. Sefer Zikaron, red. J. Chrust, J. Frankel, Tel Aviv 1996, s. 15; Chrust J., Mosadot jehudim be-mea ha-tesza esre, [w:] Katowic. Perihata ve-szekijata szel ha-kehila ha-jehudit. Sefer Zikaron, red. J. Chrust, J. Frankel, Tel Aviv 1996, ss. 16–19.