Kantor Wymiany Władysława Kaftala powstał w 1932 roku. Siedziba znajdowała się przy ul. Dyrekcyjnej 2. Oprócz usług podstawowych był tu też kolektura loterii W. Kaftal i S-ka. Kapitał zakładowy wynosił 30 tys. zł. Formalna likwidacja nastąpiła w 1949 roku.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 565A.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Drukuj