Bank Udziałowy w Katowicach, Spółdzielnia z o. o., powstał w 1927 roku. Siedziba znajdowała się przy ul. Dyrekcyjnej 10. Radę nadzorczą stanowili w 1937 r.: Henryk Klein, dr Artur Wulfson, Jakub Stattler, dr Ignacy Breiter, dr Oskar Rapoport, Bela Fuchs, inż. Ludwik Żmigród, Binem Zalcman, Karol Binder, Bruno Freund, dr Adolf Scheier. W składzie zarządu znaleźli się: D. Wasserteil, M. Friedler, B. Kohane, L. Rendelstein oraz dr Edmund Torton; ten ostatni pełnił także obowiązki dyrektora. Kapitał zakładowy banku wynosił 58 415 zł. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 711.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Drukuj