„Agentura Fabryk Samochodów, Gold i Spółka, właśc. Inż. Wilhelm Gold” w Katowicach powstała w 1928 roku. W 1938 r. mieściła się przy ul. Sobieskiego 16. Właścicielem był wspomniany inż. Wilhelm Gold, a kapitał zakładowy wynosił 10 tys. zł. Spółka oferowała usługi związane z samochodami: sprzedaż, komis, warszaty, garaż, części.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1891.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Drukuj