Hotel Kaiserhof w Katowicach znajdował się na obecnym placu Wilhelma Szewczyka, na rogu ulicy Stawowej 19 z ul. Młyńską. Kamienice przy ul. Stawowej, mieszczące się za skrzyżowaniem z ulicą 3 Maja, wyburzono w latach sześćdziesiątych XX w. na potrzeby budowy nowego dworca kolejowego.

Od 1894 r. na drugim piętrze hotelu mieściła się siedziba loży wolnomularskiej „Concordia”. W literaturze XX w. pojawiały się informacje, że w dniach 6–11 listopada 1884 r. w hotelu odbyła się Konferencja Katowicka – zebranie żydowskich delegatów Ruchu Miłośników Syjonu (Chowewej Syjon), na którym podjęto decyzje o założeniu nowych osad żydowskich w Palestynie. Informacje te są nieprawdziwe, ponieważ w 1892 r. istniał dopiero projekt budynku. W tym czasie właścicielem parceli i zbudowanego na niej hotelu był aptekarz E. Schultz. W dwudziestą piątą rocznicę tego wydarzenia w budynku zorganizowano uroczysty jubileusz.

W latach międzywojennych pod numerem 19 istniał bar „Carioka” i kino „Stylowy”. W 1920 r. przebudowano lożę „Concordia”. Prace przeprowadziła firma Ignatz Grünfeld Baugeschäft według projektu katowickiego architekta Hugo Grünfelda. W tym czasie właścicielem hotelu był Leo Kaufmann.

Drukuj