W ramach stałej ekspozycji w Muzeum Historii Katowic znajdują się między innymi:
- fotografia pierwszej synagogi w Katowicach przy ul. 3 Maja, wykonana w latach 70-tych XIX wieku,
- fotografia synagogi w Katowicach przy ul. 3 Maja po przebudowie z końca XIX wieku,
- fotografia synagogi w Katowicach przy ul. Mickiewicza z początku XX wieku,
- fotografia wnętrza synagogi w Katowicach przy ul. 3 Maja z początku XX wieku,
- archiwalne plany miasta z zaznaczonym cmentarzem żydowskim oraz synagogą.

Muzeum Historii Katowic
ul. Ks.  J. Szafranka 9
40-025 Katowice
tel: 32 256 18 10, 32 209 00 21
www.mhk.katowice.pl

Drukuj