Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1873 ok. 8000 974 12,2%
1883 10 051 2659 26,4%
1897 13 456 6399 47,5%
1910 32 200 11 206 34,8%
1921 41 346 15 530 37,5%
1939 71 580 25 000 35,0%
1945 53 662 200 0,35%
2009 204 891    

 

Drukuj