Pierwszą instytucją charytatywną założoną w Kielcach na początku XX w., była organizacja „Achi-Ezer” (znana też jako „Bratnia Pomoc” lub „Dobroczynność”). Przedmiotem działań organizacji było założenie i utrzymanie w mieście Talmud-Tory – szkoły religijnej przeznaczonej dla sierot i dzieci z najuboższych rodzin, założenie szpitala żydowskiego dla najbiedniejszych, założenie towarzystwa pogrzebowego Chewra Kadisza, udzielanie potrzebującym bezprocentowych pożyczek, a także dostarczanie ubogim ubrań i butów oraz posiłków świątecznych i opału na zimę. Członkami komitetu zarządzającego organizacją byli: Mosze Fefer, bracia Zagajscy, Awigdor Rajzman, Eli Naftali Ajzenberg i jego syn Mosze Ajzenberg oraz Lemel Kahana. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stowarzyszenie skupiło się przede wszystkim na udzielaniu pomocy najuboższym.

Drukuj