Tomchej Anijim (hebr. „Wspierający Ubogich”) było stowarzyszeniem założonym w okresie I wojny światowej i zajmującym się niesieniem pomocy ubogim oraz uchodźcom. Organizacja prowadziła kuchnię wydającą za niewielką opłatą ciepłe posiłki, gromadziła i rozdawała potrzebującym ubrania oraz obuwie, prowadziła też sklep oferujący po najniższych cenach artykuły pierwszej potrzeby. Organizacja posiadała w Kielcach własny dom modlitwy. Najaktywniejszymi członkami Tomchej Anijim byli: dr Krauze, Josel Kohen, Josel Marynka i Jona Rotman. W latach 20. i 30. XX w. instytucja organizowała pomoc i wsparcie dla osób, które straciły środki do życia w wyniku postępującego kryzysu ekonomicznego.

Drukuj