W Kielcach działała skupiająca ortodoksów partia Aguda (Agudat Israel), na czele której stał Mordechaj Fiszel Kaminer. Partia, będąca jednocześnie stowarzyszeniem społecznym, w krótkim czasie zyskała wielu zwolenników wśród mieszkańców Kielc. Aguda odgrywała znaczącą rolę w życiu społeczności lokalnej. Wielu jej członków reprezentowało Żydów w Sejmie i Senacie. Wśród najważniejszych działaczy Agudy wymienić należy: rabina Judela Kaminera, Benjamina Lewa oraz Mosze Dawida Ajzenberga, zwanego Mosze Eli Naftali – twórcę i prezesa kieleckiego stowarzyszenia Chewra Kadisza. Organizacja wydawała własną gazetę, prowadziła bank dla swoich członków, utrzymywała też cheder Jesodej ha-Tora oraz szkołę dla dziewcząt Beit Jaakow.

Przy Agudzie działały też liczne organizacje młodzieżowe: Poalej Agudat Israel, Cejrej Agudat Israel, a także kobieca organizacja Bnot Agudat Israel, zajmująca się prowadzeniem działalności o charakterze kulturalnym.
 

Drukuj