Podczas drugiej wojny światowej na skarpie pomiędzy rzeką Silnicą a ulicą Nowy Świat utworzono cmentarz, na którym w zbiorowych mogiłach grzebano ciała osób zmarłych lub zabitych w getcie. Po 1945 r. zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz na ul. Pakosz Dolny[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Urbański K., Blumenfeld R., Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce 1995