Od czerwca 1943 r. do sierpnia 1944 r. na terenie fabryki Henryków w Kielcach, przy ul. Młynarskiej 133 (obecnie ul. Mielczarskiego) funkcjonował niemiecki nazistowski obóz pracy przymusowej. Przebywało w nim kilkaset osób pochodzenia żydowskiego pochodzących z Polski, Czechosłowacji, Austrii i Niemiec. Robotnicy ci byli zmuszani do prac przy produkcji części do wozów. Podczas prac Niemcy dokonywali doraźnych egzekucji, m.in. przez powieszenie. W sierpniu 1944 r. obóz zlikwidowano, a więźniów deportowano do niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz-Birkenau[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Informacje na podst. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 19391945. Informator encyklopedyczny, red. C. Pilichowski i in., Warszawa 1979.