W 1942 r. podczas likwidacji getta w Kielcach podwórze posesji przy ul. Koziej 2 było miejscem licznych egzekucji, dokonywanych przez Niemców na ludności żydowskiej[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Urbański K., Zagłada ludności żydowskiej Kielc 19391945, Kielce 1994.