W latach okupacji niemieckiej w okresie drugiej wojny światowej w budynku przy ul. Zamkowej 7 funkcjonował areszt żandarmerii niemieckiej. Wśród licznych więźniów znalazły się tam także osoby pochodzenia żydowskiego. Cześć z nich została zamordowana podczas przesłuchań. Między innymi w lutym 1942 r. za opuszczenie terenu getta w więzieniu przy ul. Zamkowej wykonano wyrok śmierci na grupie kieleckich Żydów: Szmulu Zilberbergu, Szpryncy Tojcie, Josku Zylbersztajnie, Majerze Wikińskim oraz Szabsie Wolfowiczu[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Archiwum Państwowe Kielce, sygn. 1155–1157.