Od 2 września 1942 r. do 20 sierpnia 1944 r. przy fabryce amunicji „HASAG-Granat” przy ul. Karczówkowskiej funkcjonował obóz pracy przymusowej. Przebywało w nim około pół tysiąca osób pochodzenia żydowskiego. Podczas prac Niemcy dokonywali doraźnych egzekucji. Między czerwcem a sierpniem 1944 r. więźniów obozu ewakuowano w różnych kierunkach, m.in. do Przedborza, Skarżysko-Kamiennej, Częstochowy, Buchenwaldu, Lipska[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Bender S., Kielce, [w:] Encyclopedia of Camps and Ghettos 19391945, vol. II, Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, cz. A, red. G. P. Megargee, M. Dean, Bloomington 2012, s. 239.