16.09, tuż po godzinie 10.00 wystartował kielecki festiwal kulturalno-religijny „Szabaton”. Po raz pierwszy od 1939 r. i w dokładnie 100 lat od jej dedykacji, kielecka synagoga znów rozbrzmi modlitwą. Wspólne modlitwy odbędą się również przy świątyniach prawosławnej i katolickiej. Poza oficjalną częścią festiwalu, na zebranych czekają również liczne warsztaty, pokazy filmowe, wystawy i spacery. Gośćmi specjalnymi będą naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz naczelny rabin Krakowa Boaz Pash, a także goście z Izraela oraz przedstawiciele Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Pełen program dostępny jest tutaj.

Drukuj