• Adamczyk M., Pogrom kielecki (4 lipiec 1946 r.) – antysemityzm kielczan? Czy prowokacja? (tezy i hipotetyczne komentarze, [w:] Kontrowersje historyczne. Fakty dokumenty, szkice, cz. 3, red. M. Adamczyk, Kielce 1991.
 • Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku: dokumenty i materiały, t. 2, red. S. Meducki, Kielce 1994.
 • Daniel J., Żyd w zielonym kapeluszu. Rzecz o kieleckim pogromie, Kielce 1996.
 • Dombrowska D., Kielce, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. XII, Detroit – New York – San Francisco – New Haven – Waterville – London 2007, ss. 146–147.
 • Dzikowski W., Kopertowska D., Toponimia Kielc, Warszawa – Kraków 1976.
 • Guldon Z., Marcinkowski S., Wirska E., Kielce, materiały źródłowe do połowy XIX wieku, Kielce 1971.
 • Jerzmanowski J., W starych Kielcach, Łódź 1984.
 • Kąkolewski K., Umarły Cmentarz, „Tygodnik Solidarność” z 16.12.1994, nr 51.
 • Kersten K., O stanie badań nad pogromem w Kielcach, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1996, nr 3, s. 6.
 • Kielce, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. II, New York 2001, ss. 621–622.
 • Kielce, [w:] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, red. A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska,Warszawa 2000, ss. 155–156.
 • Kielce wojewódzkie: opis historyczno-statystyczny miasta z 1829 roku, red. L. Stępkowski, Kielce 1999.
 • Kula M., A Leftist Intellectual on the Kielce Pogrom, „Gal-Ed” 2002, nr 18, ss. 101–117.
 • Maciągowski M., Przewodnik po żydowskich Kielcach, Kielce 2008.
 • Massalski A., Meducki S., Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 19391945, Kielce 2007.
 • Meducki S., Wrona Z., Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały, t. 1, Kielce 1992.
 • Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku: studium osadnicze, Kielce 1998.
 • Myśliński K., Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego, Kielce 2014.
 • Pawlina-Meducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego (19181939), Kielce 1993.
 • Pazdur J., Dzieje Kielc 18641939, Wrocław 1971.
 • Penkalla A., Szczepański J., Synagoga w Kielcach, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1981, nr 4 (120).
 • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Renz R., Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994.
 • Sefer Kelc. Toldot Kehilat Kelc mi-Jom Hiwasda we-Ad Churbana, red. P. Tsitron, Tel Awiw 1957, dostępna także w jęz. angielskim, w tłumaczeniu J. Montel [online], jewishgen [dostęp: 30.04.2015].
 • Strasz-Cirlić D., Siudowski J., Kielce, Warszawa 1970.
 • Szaynok B., Pogrom Żydów w Kielcach, 4 lipca 1946, Warszawa 1992.
 • Szaynok B., Wrona Z., Pogrom kielecki w dokumentach, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 3. 
 • Śledzianowski J., Pytania nad pogromem kieleckim, Kielce 1998.
 • Urbański J., Żydzi w Kielcach. Jews in Kielce. Die Jude in Kielce, Kielce 2007.
 • Urbański K., Blumenfeld R., Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce 1995.
 • Urbański K., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003.
 • Urbański K., Kielce w okresie powstania styczniowego, Kielce 1996.
 • Urbański K., Kieleccy Żydzi, Kielce 1993.
 • Urbański K., Społeczność żydowska w Kielcach, Kielce 1989.
 • Urbański K., Zagłada ludności żydowskiej Kielc: 19391945, Kielce 1994.
 • Wiącek T., Kulisy i tajemnice pogromu kieleckiego 1946, Kraków 1992.
 • Wokół pogromu kieleckiego, t. 1, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006.
 • Wokół pogromu kieleckiego, t. 2, red. L. Bukowski, A. Jankowski, J. Żaryn, Warszawa 2008.
 • Żydzi na Kielecczyźnie. Katalog Wystawy, Kielce 1996.
Drukuj