Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 22 do 26 sierpnia 2018 r. na szóstą już edycję Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Festiwal zagości w kilku miejscach w Kazimierzu Dolnym: na wycieczkę pojedziemy do skansenu w Muzeum Wsi Lubelskiej, a na koncerty wybierzemy się do klimatycznego Teatru Klepisko w Skowieszynku pod Kazimierzem. Program festiwalu >>

Organizatorzy zachęcają do udziału w prezentacjach multimedialnych, koncertach, pokazach filmowych, spacerze tematycznym po kolekcji judaików Muzeum Nadwiślańskiego, wędrówce śladami żydowskimi w miasteczku. Goście festiwalowi spotkają się z wybitnymi znawcami judaizmu, tradycji, kultury żydowskiej i wielokulturowego dziedzictwa Polski.

Dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN goście festiwalowi poznają jedną z galerii wystawy stałej muzeum – wirtualny spacer po galerii „Miasteczko” poprowadzi Piotr Kowalik.

Partnerem Pardes Festival jest także Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Tego roku organizatorzy zapraszają na prezentację multimedialną Jolanty Hercog Archiwum Ringelbluma: o nowej wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym.

W programie festiwalu – już po raz kolejny – warsztat wycinanki żydowskiej.

Powędrujemy i tego roku śladami polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu nad Wisłą. Spacer ten otworzy tegoroczny festiwal (22 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00). Całą festiwalową sobotę (25 sierpnia) wypełnią spotkania ze znawcami szeroko rozumianej sztuki żydowskiej i tematyka kolonii artystycznych.

W trakcie Pardes Festival powracamy do mitycznego sztetla i poznajemy mikrokosmos wielokulturowych miast w dawnej Polsce. W podróż szlakiem miasteczek dawnego Królestwa Polskiego wyruszamy z dr. Pawłem Fijałkowskim z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pamięć międzywojennego Łukowa przywoła dr Krzysztof Czubaszek.

O przedwojennym Lublinie i Kazimierzu nad Wisłą utrwalonych na zdjęciach Edwarda Hartwiga opowie Joanna Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Tradycyjnie już organizatorzy zapraszają do klimatycznego Folwarku Walencja na urokliwe Popołudnie ze Śliwką (23 sierpnia, czwartek). Fundacja Spichlerz Kultury chciałaby przywrócić śliwce należne jej miejsce wśród wielu innych atrakcji kazimierskich i uczynić spoiwem dawnych i dzisiejszych czasów.

Ważny wątek programu festiwalowego to tematyka mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących współcześnie Polskę. Skomplikowany splot polsko-ukraińsko-żydowski przybliży cykl spotkań: prelekcja profesora Andrzej Zięby (UJ) poświęcona historii stosunków polsko-ukraińsko-żydowskich od połowy XVII do końca XVIII w., film Dybuk. Rzecz o wędrówce duszi rozmowa z jego twórcami(24 sierpnia, piątek).

W sobotnie popołudnie festiwalowe, 25 sierpnia, zapraszamy na zwiedzanie kolekcji judaików do Muzeum Nadwiślańskiego, prezentację kolonii artystycznej w Krzemieńcu i spacer śladami kazimierskich Żydów.

Na program muzyczny szóstej edycji Pardes Festival składają się trzy wieczorne koncerty w Teatrze Klepisko w Skowieszynku pod Kazimierzem.

23 sierpnia (czwartek) wystąpi znakomita Kapela Niwińskich z projektem Czas wesela. Zapraszamy na koncert i potańcówkę w takt muzyki Kapeli Niwińskich!

24 sierpnia (piątek) zagra fenomenalny zespół Hańba!, a na finał festiwalu, w sobotę 25 sierpnia, wystąpi charyzmatyczny zespół Yaron Trio. Liderka i wokalista zespołu, Agnieszka Mendel, zaśpiewa w jidysz, po hebrajsku i w ladino.

Na 26 sierpnia (niedziela) zaplanowana jest wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej.

Motyw graficzny szóstej edycji Pardes Festival to połączenie wycinanek Joanny Matyjasek i oprawy graficznej Lidii Dańko. 

Aleksandra Markiewicz

Dyrektor programowy Pardes Festival

Polecamy aktualności publikowane na festiwalowym fanpage'u >> Pardes Festival 

Drukuj