• Adamczyk-Garbowska M., Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów, Lublin 2006 (tu dalsza bibliografia).
 • Asz Sz., Mąż z Nazaretu, Wrocław 1990.
 • Asz Sz., Spojrzenie wstecz, „Twórczość”, nr 5, 1958.
 • Asz Sz., Miasteczko, Janowiec nad Wisłą 2003.
 • Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska, t. IV, Warszawa 1886.
 • Długosz J., Liber Beneficjorum Dioecesis Cracoviensis, Cracovie XDCCCLXIII.
 • Dzierzbicki J., Kazimierz nad Wisłą, Radom 1933.
 • Gierszewski S., Wisła w dziejach Polski, Gdańsk 1982.
 • Husarski W., Kamienice renesansowe w Kazimierzu Dolnym, Warszawa 1934.
 • Husarski W., Kazimierz Dolny, Warszawa 1957.
 • Husarski W., Kościół farny w Kazimierzu Dolnym, Warszawa 1934.
 • Jaworski A., Strynkowski B., Żydzi kazimierscy. Dzieje, kultura, kuchnia, Kazimierz Dolny 1989.
 • Kamiński I., Kazimierz nad Wisłą. Miasto i ludzie, Warszawa 1983.
 • Kazimierz Dolny  [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust, red. Sh. Spector, t. II, Jerusalem – New York 2001, s. 610.
 • de Mezer-Sobotkowska K., Sobotkowski Z., Kazimierz Dolny. Przewodnik turystyczny, Warszawa 1994.
 • Miasto tyłem do rzeki. Materiały z sesji naukowej, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1996.
 • Obuchowska-Pysiowa H., Handel wiślany w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław 1964.
 • Odorowski W., Malarze Kazimierza nad Wisłą, Warszawa 1991.
 • Rutkowski H., Kazimierz Dolny. Krajobraz i architektura, Warszawa 1965.
 • Sas-Jaworski A., Dzieje Żydów kazimierskich, Warszawa 1997.
 • Sas-Jaworski A., Strynkowski B., Żydzi kazimierscy dzieje, kultura i kuchnia, Kazimierz Dolny 1989.
 • Shneiderman S. L., The River Remembers, New York 1953.
 • Sygowski P., Nieco informacji o Żydach, bożnicach i cmentarzach żydowskich Kazimierza Dolnego, „Brulion Kazimierski” 2001, nr 2, ss. 54–55.
 • Sygowski P., Nieco informacji o Żydach, bożnicach i cmentarzach żydowskich Kazimierza Dolnego [II], „Brulion Kazimierski” 2002, nr 3, ss. 48–50.
 • Teodorowicz-Czerepińska J., Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna, Kazimierz Dolny 1981.
 • Trzciński A., A Guide to Jewish Lublin and Surroundings, Warszawa – Lublin 1991.
 • Wójcikowski W., Kazimierz Dolny i okolice, Lublin 1985.
Drukuj