Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracanie pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku

Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych. Uczestnicy mogą nadesłać jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.

Regulamin oraz szczegóły konkursu można odnaleźć na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Asz urodził się w Kutnie jako jedno z dziesięciorga dzieci handlarza bydłem Moszka Asza i Frajdy Malki z d. Widawskiej. Rodzina była pobożna, dzieci były więc wychowywane w tradycyjny sposób. Szalom uczęszczał do chederu, potem do jesziwy i miał nawet podobno zostać rabinem. Jednak zdolny młodzieniec zaczął się interesować świecką literaturą. Przy pomocy tłumaczenia Tory na niemiecki dokonanej przez Mojżesza Mendelsona Asz nauczył się niemieckiego. Zbliżenie do świeckiej kultury spotkało się z dezaprobatą rodziny. Asz wyjechał z Kutna i w jednym z małych miasteczek uczył dzieci. Potem osiadł na trochę we Włocławku, gdzie zarabiał pisaniem listów na zamówienie. Zaczął w tym czasie próbować swych sił jako pisarz. Pisał jednak po hebrajsku. Z pierwszymi próbami swego talentu przyjechał w 1900 r. do Warszawy. Jak wielu młodych twórców z prowincji swoje pierwsze kroki skierował na ul. Ceglaną, do Icchoka Lejba Pereca. Przywiózł ze sobą swoje pierwsze utwory przepełnione duchowością małego miasteczka. Perec ocenił pozytywnie prace młodego kutnianina i zachęcił go do skupienia się na pisaniu w jidysz.

Czytaj więcej o Szalomie Aszu

 

 

Drukuj