Dziedzictwo

Rok urodzenia
Rok śmierci
Data innego wydarzenia
Gustaw Gutman
Miejsce: Kęty
Datowanie: 1.11.1873
Nazwisko: Gutman
Imię: Gustaw
Data urodzenia: 1.11.1873
Miejsce urodzenia: Kęty
Wykonywany zawód: przemysłowiec
Źródła: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 416. Sprawy paszportowe E-G 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.