Przy ul. Kościelnej (obecnie ul. Mickiewicza) znajdowała się mykwa. W 1897 r. staraniem Stowarzyszenia Anszei Emes zbudowano nową łaźnię rytualną przy ul. Wszystkich Świętych. Znajdowała się od wschodniej strony bożnicy ortodoksyjnej. Był parterowy budynek, wewnątrz którego znajdowały się dwa pomieszczenia, każde z jedną wanną osobna sala z basenem oraz zbiornik zasobowy na wodę. Zużyta woda spływała do zbiornika znajdującego się w ogrodzie za budynkiem. Budynek nie przetrwał wojny[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Bożek Renata, Kęckie synagogi [w:] Almanach Kęcki nr XIII, 2009