• Renata Bożek, Kęckie synagogi [w:] Almanach Kęcki XIII 2009.
 • Tadeusz Dryja, Kładę kamień... Los kęckich Żydów, Kety 2014
 • Lucyna Filip, Żydzi w Oświęcimiu 1918 – 1941, Oświęcim 2003.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
 • Władysław Droździk, Z dziejów Kęt, Kraków 1979.
 • Krystyna Samsonowska, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918 – 1939) Kraków 2005.
 • Jerzy Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimirskiego, B. Chlebowskiego, W. Wawelskiego, Warszawa 1882.
 • Paweł Klajmon, Historia zapisana na macewach. Cmentarze żydowskie między Olzą a Rabą i parę słów o historii tamtejszych Żydów.
 • J. Bogdanowski, A. Böhm, P. Patoczka, Miasto Kęty. Studium krajobrazowe urbanistyczno-konserwatorskie, Państwowa Służba ochrony Zabytków, Kraków 1988.
 • Encyclopedia of Jewish Life (2001), s. 616: "Kęty".
 • Pinkas HaKehilot, Poland, Vol. 3 (1984), s. 328-329: "Kety"
 • Shtetl Finder (1989), s. 35: "Kenti".
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880-1902), IV, ss. 6-8, "Kęty".
Drukuj