Centrum Społeczności Żydowskiej (Jewish Community Centre, JCC) jest szczególnym miejscem na Kazimierzu – miejscem zespalającym społeczność żydowską Krakowa, tych najmłodszych i nieco starszych. Miejscem gdzie wszyscy zainteresowani kulturą, religią, historią Żydów znajdą odpowiedź na intrygujące pytania. Miejsce, które pomimo krótkiej historii na trwałe wpisało się w pejzaż Kazimierza.

Początki historii krakowskiego JCC sięgają czerwca 2002 roku. Wtedy to do Krakowa przybył Książę Walii Karol. Był szczególnie urzeczony Kazimierzem, a kiedy podczas spotkania z przedstawicielami miejscowej Gminy Żydowskiej dowiedział się, że społeczności żydowskiej brakuje miejsca do spotkań, obiecał pomóc. 

Minęły 4 lata przygotowywań i zbierania pozwoleń i przy ul. Miodowej 24, na tyłach synagogi Tempel ruszyła budowa centrum. Na uroczystość rozpoczęcia budowy przyjechał Nigel Layton (przewodniczący World Jewish Relief), Yossi Erez (przewodniczący American Joint Distribution Committee), Piotr Kadlcik (ówczesny przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP), naczelny rabin Galicji Edgar Gluck. Stawili się również przedstawiciele społeczności żydowskiej z Tadeuszem Jakubowiczem (przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie) oraz Boazem Pashem (ówczesnym naczelnym rabinem Krakowa).

W 2008 r. czterokondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 800m2 był gotów. 29 kwietnia 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Społeczności Żydowskiej (Jewish Community Centre, JCC). Na tą uroczystość przybył również Książę Karol z żoną Camillą. Książę dokonał uroczystego przybicia mezuzy do głównych drzwi budynku.

JCC w Krakowie jest tętniącym życiem miejscem, centrum edukacyjnym, kulturalnym i głównym punktem spotkań lokalnej społeczności. W swoim założeniu, ma wychodzić naprzeciw sygnalizowanym potrzebom lokalnej społeczności. W tym celu zajmuje się realizacją różnorodnych projektów skierowanych do poszczególnych grup tworzących krakowską społeczność żydowską.

Centrum jest miejscem umożliwiającym spotkanie różnych jej przedstawicieli, zarówno osób starszych, młodzieży jak i dzieci i ich rodzin, mieszkańców Krakowa i turystów choćby podczas cotygodniowo organizowanych kolacji szabatowych. Wszyscy maja okazję uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych czy też religijnych.

W Centrum organizowana jest nauka języków obcych (hebrajskiego, jidysz, japońskiego, chińskiego i hiszpańskiego), kursy tańca izraelskiego i jogi. Działają także: mini żłobek, chór, szkółka niedzielna, klub „Shmooze” zrzeszający przedstawicieli II pokolenia oraz klub seniora.

Centrum Społeczności Żydowskiej - Jewish Community Centre
ul. Miodowa 24, 31-055 Kraków
tel.: (+48) 12 370 57 70, fax: (+48) 12 370 57 71
e-mail: office@jcckrakow.org
www.jcckrakow.org

Drukuj