Rozpoczęła działalność w 1932 roku. Miała być alternatywą dla lewicowych organizacji młodzieżowych. W Kole oddział organizacji założył w wieku 16-letni Jakub Ariel Reichert, którego rodzina mieszkała tu od 400 lat i posiadała dom przy ul. Grodzkiej[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Prądzyńska K., Żydzi w Kole w latach 19181939, [w:] Z dziejów Żydów kolskich – w 70. rocznicę Zagłady w obozie Zagłady Kulmhof, Koło 2012, s. 26.