Należeli do niego kolscy robotnicy. Pełna nazwa partii: Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” na Litwie, w Polsce i w Rosji (jid. Ałgemajner Jidiszer Arbeter [Arbajter]-Bund in Lite, Pojłn un Rusłand)[1.1]. W Kaliszu powstała w 1905 r. miejscowa grupa z własnym komitetem partyjnym. Jej członkowie żądali równouprawnienia, rozwoju świeckiej kultury żydowskiej, syjonistom zarzucali zgubną utopijność. Byli w opozycji do działającej w Kole Poalej Syjon – Prawicy. Pielęgnowali język jidysz. W 1928 r. otworzyli przedszkole im. Włodzimierza Medema dla dzieci w wieku 4–7 lat. Placówka mieściła się przy ul. Asnyka. W 1932 r. budynek został wykupiony z inicjatywy Baili Jakubowicz i Abrahama Danielewicza. W czasie wyborów do Rady Miejskiej Koła wystawiali swoje listy. 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 1, Warszawa 2003, ss. 242–244.