W międzywojniu organizacja prowadziła własne gospodarstwo rolne (kibuc). Współpracowała z partią Poalej Syjon-Lewica. W kibucu uczono pracy na roli, przeprowadzano kursy zawodowe, uczono hebrajskiego. 

Drukuj