• Burszta J., 600 lat Koła, Poznań 1963.
 • Guldon Z., Wijaczka J., Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.
 • Guldon Z., Wijaczka J., Osadnictwo żydowskie w województwach poznańskim i kaliskim w XVI-XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 2–3.
 • Jaśkowski E., Historia oświaty w mieście Kole, Koło 2001.
 • Jaśkowski E., Koło w XX wieku. Przegląd wydarzeń, Koło 2003.
 • Koło [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/kolo/kolo/html [dostęp: 08.12.2014].
 • Mujta J. S., Koło w dokumentach, Koło-Konin 1998.
 • Mujta J. S., 635 lat miasta Koła, Koło 1997.
 • Opioła M., Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 19181942, Toruń 2008.
 • Pakuła Z., Ku czci zamordowanych, [w:] „Miasteczko Poznań” 2004, nr 2.
 • Pakuła Z., Świat Eliasza, [w:] „Miasteczko Poznań” 2004, nr 2.
 • Polski słownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 1–2, Warszawa 2003.
 • Schiper I., Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937.
 • Sefer Kolo. Przeszłość daleka i bliska, red. A. Koninski, USA-Izrael 1958 (nie tłumaczona na język polski).
 • Sombart W., Żydzi i życie gospodarcze, Warszawa 1913.
 • Sześćset lat miasta Koła, red. J. Burszta, Poznań 1963.
 • This is how they  prisned... Autentic Memories about the Jews from Kolo, red. A. M. Harap, The Memorial Book Commitee and the Author, Israel 1974 (język oryginalny jidisz, brak tłumaczenia na język polski).
 • Z dziejów Żydów kolskich – w 70. rocznicę Zagłady w obozie Zagłady Kulmhof, Koło 2012.
 • Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.

 

Drukuj